Chính sách bảo mật

Cập nhật: 28/11/2013 11:44 - Lượt xem: 669

Chính sách bảo mật của chúng tôi bao gồm tất cả thông tin liên quan đến và được cung cấp bởi khách hàng của Văn phòng Thám Tử Tư Hoàng Gia và ngược lại.

Chính sách bảo mật của chúng tôi bao gồm tất cả thông tin liên quan đến và được cung cấp bởi khách hàng của Văn phòng Thám Tử Tư Hoàng Gia và ngược lại.

- Mọi thông tin liên quan đến và được cung cấp bởi khách hàng và nhân viên của Văn phòng Thám Tử Tư Hoàng Gia sẽ được giữ bí mật và được lưu trữ ở nơi an toàn và được kiểm soát an toàn, sử dụng các công cụ công nghệ thông tin phù hợp để kiểm soát. Những thông tin sẽ được lưu trữ trong hiện tại để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

- Thời hạn lưu trữ thông tin là trong vòng 7 ngày khi bạn đã nhận được kết quả từ chúng tôi. Nhân viên an ninh của Văn phòng Thám Tử Tư Hoàng Gia sẽ chịu trách nhiệm tiêu hủy mọi giấy tờ bí mật với và xóa tất cả các tập tin máy tính liên quan khi kết thúc công việc.

Nếu bạn cần tư vấn thêm hãy liên lạc ngay với chúng tôi!

Hiện tại, Chúng tôi đang cung cấp 2 loại hình dịch vụ thám tử sau:
1) Dịch Vụ Thám tử cho cá nhân (click vào để xem chi tiết)

2) Dịch vụ Thám tử cho doanh nghiệp (click vào để xem chi tiết)